Contact Us

ติดต่อทางร้าน thefinshop.com
ลูกค้าสามารถติดต่อเราได้ที่

1. อีเมล : thefinshop.c@gmail.com
2.โทรศัพท์ : 083-589-7878
3. Line Id : Line
4. Facebook : FB

การรับประกันสินค้า

สินค้าทุกชิ้นรับประกันการใช้งาน

1. ลูกค้าต้องตรวจสอบการใช้งานภายใน 7 วัน หากเกินเวลาดังกล่าว thefinshop.com ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปลี่ยนสินค้าคืน

2. ต้องนำบิลมาแสดงทุกครั้ง

3. สามารถโทรมาได้ที่เบอร์ 083-589-7878

4. สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน