฿450.00

ปุ่มกดออกประตูแบบไม่ต้องสัมผัส

ติดตั้งแทน Exit Switch เดิมได้ NOC\COM

ขนาดอุปกรณ์ : 115 x 70 x 29

ลดการสัมผัสโดยตรงกับเชื้อโรค ป้องกัน ความเสี่ยง KOVID-19